Antonimlər lüğəti
Hasanaga Mammadov
1.0.2 Varies with device
App, "Azərbaycan dilinin Antonimlər lüğəti (2007) " kitabı əsasında hazırlanmışdır. Lüğətdə 2500-dən artıq sözün antonimi verilmişdir.


Lüğətin özəllikləri:
• Offline işləmə rejimi - lugeti internet olmadan istifadə edə bilərsiniz.
• Sürətli axtarış
• Axtarış filterləri: Axtarış sözü ilə başlayan və bitən
• Seçilmişlər siyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz sözü "ürək" düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz.
• Bookmark - Bəyəndiyiniz sözü lüğətdə müxtəlif qruplarda saxlaya bilərsiniz.
• Sözün izah pəncərəsində hər hansı sözü seçməklə (üzərində tutub saxlamaqla) lüğətdə axtarışa verə bilmək imkanı (long press)
• Tarixçə - Baxdığınız sözlərin tarixçəsi
• Azərbaycan hərfləri üçün virtual klaviatura
• Tablet dəstəyi
Tənzimləmələr bölməsi
• İnterfeysin rəngini dəyişdirmək imkanı
• Mətnin ölçüsünü dəyişdirmək imkanı
• Landscape modunda məlumat pəncərəsinin yerinin təyini
• Məlumatları silmək imkanı

Mövzuyla bağlı müzakirə qrupu - Antonimlər lüğəti müzakirə qrupu
https://www.facebook.com/groups/972252922817073/


Açar sözlər: antonimler lugeti Azerbaycan dili azərbaycan antonim lüğət

App, "Azerbaijani language dictionary of antonyms (2007)" has been developed based on the book. It includes more than 2,500 were literally antonimi.


features of the dictionary:
• Offline operation mode - without internet access can use a dictionary.
• Quick search
• Search Filter: Search, beginning and ending with the word
• Favorites list (Favorite) - like the word "heart" can be added to this list by pressing the button.
• Bookmark - Like the word in the dictionary you can save different groups.
• Choosing the word, the word describing any window (hold on maintaining) the ability to be able to look in the dictionary (long press)
• History - look at the history of words
• For the virtual keyboard letters
• Tablet support
Settings section
• The ability to change the color of Interfeysin
• The ability to change the size of text
• Landscape mode, the determination of total window
• Ability to delete data

discussion group on the subject - a dictionary of antonyms discussion group
https://www.facebook.com/groups/972252922817073/


Keywords: Azerbaijani language dictionary of antonyms antonym dictionary

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less