תפילולרי
jewish programs
20.0 Varies with device
שיעורים יומיים ב:
1. חומש.
2. תהילים.
3. תניא.
4. רמב"ם ג' פרקים.
5. רמב"ם פרק אחד.
6. ספר המצוות.

תפילת מנחה וערבית עפ"י נוסח האריז"ל עם התוספות לפי התאריך.
קריאת שמע על המיטה.
תפילת הדרך.
ברכת המזון.

Daily lessons in:
One. Chumash.
Two. Psalms.
3. Tanya.
4. Rambam third chapters.
5. Rambam chapter one.
6. Book of Commandments.

Mincha and Arabic according to the text of the Arizal with additions by date.
Shema on the bed.
Prayer of the road.
Grace.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less