100 (İslami) Makam
thereisonlywe
17.11.2014 Varies with device
Selam üzerimize olsun. Yüz makam uygulaması, İslam ile şereflenen kişinin içinde bulunduğu derecede İslami makamlar ile ilişkisinin nasıl olması gerektiğini gösterir. Bu açıdan -genel değil- özel kıble vaziyeti görür.

Hadisle sabit olduğu üzere İslam temelde üç seviyede yaşanır: İslam, İman, İhsan. Bunlar içinde iman, Allah'ın kulunun kalbine attığı bir nurdur. Bu nur sonucunda kişi kendini İslam ile yükümlü hisseder ve mazeret getirmeyi bırakarak Hakk'a yönelir. Burası şeriat dairesinde Hakk'a yolculuğun başlangıcıdır ve uygulamamızda ilk seviyeyle ifade edilmiştir.

Kalbin Allah'ı zikir ile diriltilmesi ve Kuran ve sünnet üzere yaşanması bu yolun olmazsa olmazıdır. Kişinin derece atlaması ise ancak Allah'ın lütfu iledir ve nefs tezkiyesi, kalp tasfiyesi ve ruh tecliyesine bağlı olarak Allah'ın izniyle mümkün olur. Allah'ı düzenli olarak zikretmeyen kişi ise en fazla başlangıçlar seviyesinde olabilir. Kısaca açıklamak gerekirse; Başlangıçlar, imanın başlangıcı ve iyice yerleşmesini; Kapılar, Allah yolunda çaba sarfedilmesini; Davranışlar, Hakk'ı tercih ve Hakk'ın vekil edinilmesini; Ahlak, düşünce, hâl ve davranışta Hakk'a uymayı; Asıllar ise himmetin yalnız Hakk'a yönlendirilmesini temsil eder. Allah en doğrusunu bilir.

Bu uygulama Abdullah Ensari Herevi ve Abdurrezzak Kaşani hazretlerinin eserlerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Allah kendilerinden razı olsun ve kendilerine hayırlı mükafatlar versin. Bazı terimler anlaşılmaz olabilir; uygulamayı kullanırken arapça/osmanlıca sözlük kullanmanız önerilir.

(Only available in Turkish)

kw: tasavvuf, sufi, sufizm, mistisizm

Peace be upon us. Face authority application shows how the relationship should be the degree in which the people honored with Islam and Islamic authorities. In this respect-not private Qibla -general condition is seen.

Islam there are basically three levels as fixed hadith: Islam, Iman, Ihsan. Among these, faith is a light at the heart of the servants of God. He feels itself obliged to light results in people leaving Islam, and tend to make excuses Rights. Here is the beginning of our journey About Sharia apartment and applications have been expressed to the first level '.

The resurrection of the heart of God and to live by the Quran and Sunnah for dhikr is the sine qua non of the way. The degree of people jumping forwards but the grace of God and Purification of the soul, depending on the heart and soul tecliye liquidation would be possible with the permission of Allah. If the person does not mention God on a regular basis may be the beginnings of a maximum level. Briefly; Starting from the beginning and thoroughly settle the faith; Doors, the effort expended in Allah's way; Behaviors, preferences and rights of the surrogate acquisition Rights; Moral thought, and still comply with the behavior of Rights; The really represent only the himmet be directed to the Right. God knows the truth.

This application was created by utilizing the works of Abdullah Ansari Haravi and Razzaq Kashani, Esq. God bless them and give them good rewards. Some terms may be incomprehensible; The practice of using Arabic / osmanlıca is recommended to use a dictionary.

(Only available in Turkish)

KW: mysticism, Sufi, Sufism, mysticism

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less