Partnerstwo CSR
trojmiasto.us
1.1 1.8mb

Aplikacja realizuje główne cele projektu, czyli upowszechnienie wśród pracowników i pracodawców branży elektromaszynowej województwa Warmińsko-Mazurskiego dobrych praktyk z obszaru zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania bezpiecznych i dobrych warunków pracy.
Powyższe działania będą prowadzone poprzez zawiązanie sieci współpracy pomiędzy aktywnie działającymi organizacjami pracodawców i pracowników jako reprezentantów branży elektromaszynowej oraz wypracowanie skutecznego modelu upowszechniania dobrych praktyk CSR w grupie reprezentantów powyższych organizacji w oparciu o doświadczenia BIB.
Szczegółowe cele projektu będą realizowane poprzez następujące działania:
Wzrost wiedzy i umiejętności przedstawicieli branży elektromaszynowej z województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie kształtowania i wdrażania sprawdzonych rozwiązań z obszaru zrównoważonego rozwoju i bezpiecznych , dobrych warunków pracy w oparciu o doświadczenia BIB.
Zwiększenie społecznej odpowiedzialności przedstawicieli pracodawców i pracowników branży elektromaszynowej w województwie Warmińsko-Mazurskim, poprzez przygotowanie pilotażowych programów wdrożenia wybranych elementów dobrych praktyk CSR, dobranych do potrzeb firmy w oparciu o doświadczenia BIB.
Zwiększenie świadomości i wiedzy przedsiębiorców i kadr zarządzających z branży elektromaszynowej z województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie CSR poprzez udział w spotkaniach upowszechniających MSU-CSR wraz z pilotażowymi programami wdrożenia dobrych praktyk.

Content rating: Low Maturity

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less