Metry
Metry
1.0.5 Varies with device
I Metrys app kan du se din energianvändning helt utan att köpa extra mätare eller annan hårdvara. Datan hämtas direkt från ditt elnät- och fjärrvärmebolag, och vi stöder de flesta elnätsbolag och större fjärrvärmeleverantörer i Sverige.

Om du matar in dina el- och fjärrvärmepriser kan du även se kostnaderna för din energianvändning.

Appen kräver ett konto på Metry, vilket du enkelt skapar första gången appen startas om du inte redan har ett.

Vilken dataupplösning (tim-, dygn- eller månadsvärden) som du får tillgång till beror på dina nätbolag. Månadsvärden finns för alla tillgängliga nätbolag.

In Metrys app, you can view your energy use without purchasing extra monitors or other hardware. The data is taken directly from your electricity network and district heating companies, and we support most grid companies and major suppliers of district heating in Sweden.

If you enter your electricity and district heating prices, you can also see the cost of your energy.

The app requires an account on Metry, which you can easily create the first time the app is started if you do not already have one.

What data resolution (hourly, dygn- or monthly values) that you have access to depends on your network companies. Monthly values ​​are all available network companies.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less