رمانسرا 2
Deniz.Studio
2.0 Varies with device
نسخه دوم از رمانسرا با بیش از 200 رمان بسیار جدید و شاهکار بالاخره آماده شد 

The second version of Rmansra with more than 200 new novel and masterpiece was finally ready

Content rating: Teen

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less