نرم افزار مژده مخصوص کتاب مقدس
Mojde Bible Software
0.0.1 Varies with device
نرم افزار مژده، مخصوص کتاب مقدس، شامل: ترجمه‌های مختلف کتاب مقدس، آیه یاب (جستجوگر) فارسی، بیش از نیم میلیون کراس رفرنس (ارجاع آیه‌ها)، مطالعه همزمان ترجمه‌های مختلف بصورت موازی و آیه به آیه، کتاب‌های تفسیر و راهنما و نقشه‌های کتاب مقدس.

نرم افزار مژده، کتاب مقدس، انجیل، تورات، عهد جدید، عهد عتیق، عیسی مسیح، کلام خدا، تثلیث

Software good news, for the Bible, including the various translations of the Bible, verse finder (SEO) Farsi, more than half a million cross-references (referenced passages), and parallel verse by verse study of the various translations, interpreting and guide books and maps Holy book.

Software good news, Bible, Bible, Torah, New Testament, Old Testament, Jesus Christ, the Word of God, the Trinity

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less