قوانین اساسی و جزاء افغانستان
nsaya
2 Varies with device
برنامۀ قانون اساسی که شامل قانون جزاء و قانون تجارت افغانستان نیز می باشد، قوانین مذکور را زیر انگشتان شما قرار میدهد. با این برنامه قانون اساسی، قانون جزاء و قانون تجارت افغانستان را در هرجا باخود داشته باشید. این برنامه برای تمام شهروندان افغانستان به شمول اشخاص که با مسائل حقوقی درگیر اند، مناسب می باشد.
این برنامه به هدف ارتقای سطح آگاهی مردم از قوانین نافذه کشور ساخته شده است.
برنامه رایگان است اما برای استفاده از تمام قسمت های آن باید آنرا در فیسبوک همرسانی نمود.
به دلیل اینکه متون قوانین در این برنامه رو نوشت نسخه های پی دی اف آن که در سایت وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان نشر گردیده است می باشد، ممکن بعضی مواد آن دارای اشکالات و اشتباهات نوشتاری باشد ویا به روز نباشد، بناء این مسئولیت استفاده کننده محترم است که هنگام استناد به احکام این قوانین از دقت آن مطمئن گردد.

برنامه به صورت منظم دسته بندی شده تا استفاده از آن برای کار بران آسان باشد و همینطور بسیار ساده طراحی شده تا حواس خواننده برنامه را از محتوا به شکلیات پراکنده نسازد.

Program, including the Penal Code and the Commercial Code of the Afghan constitution, the laws it puts your fingertips. With this constitution, criminal law and commercial law in the country where you themselves. The program for all Afghan citizens, including those who have been involved with legal matters, is appropriate.
The program aimed to raise awareness of the law is made.
The program is free, but for all the parts that need to be on Facebook Hmrsany.
Because the rules in this program written text PDF version that has been published on the website of the Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Justice may some articles of the text is faults or updated mistakes not responsibility mason s respected when referring to the provisions of these rules that ensure accuracy.

Programs classified as regular users to use it to be easy, and very simple program designed to distract the reader from the content, the form does not spread.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less