Con Gái Đức Phật (Truyện)
NguyenDoAnhKhoa
1.0 Varies with device
Tác phẩm Con Gái Đức Phật
Tác giả : Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Kể về truyện các Thánh Ni và các Cận Sự Nữ đặc biệt, thù thắng thời Đức Phật tại thế

Buddha works Daughter
Authors: Minh Duc Trieu Tam Photo
Telling the story of St. Ni and Women Near The special, wins the Buddha in the world

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less