Kinh Dia Tang - Phat Giao
NguyenDoAnhKhoa
2.0 Varies with device
Giúp các Phật Tử xem online các video về kinh Địa Tạng
đọc offline 5 tác phẩm Kinh Địa Tạng gồm:

Địa Tạng Mật Nghĩa - Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Địa Tạng - HT Trí Tịnh Dịch
Kinh Địa Tạng - Vạn Phật Thánh Thành Dịch
Kinh Địa Tạng - HT Tuyên Hóa
Kinh Địa Tạng - HT Tịnh Không

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát


keyword : phật giáo , phap giao , phật pháp , phat phap , kinh dia tang , dia tang vuong bo tat

Buddhists see the online help videos on the Earth Store Sutra
5 files offline reading Scripture stratigraphy consists of:

Stratum Password Nghia - Tri Mai Tho Chief Communications
Earth Store Sutra - HT Tri Tinh Service
Earth Store Sutra - Ten Thousand Buddhas Service
Earth Store Sutra - Ht Tuyen Hoa
Earth Store Sutra - Venerable Master Chin Kung

Namo Original teacher, Shakyamuni Buddha
Namo Amitabha Buddha
Stratum Namo Bodhisattva


keyword: buddhism, Solutions Affairs, Buddhism, Buddha Dharma, economic strata, Stratum bo tat

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less