Thi Van Giao Ly- PG Hoa Hao
NguyenDoAnhKhoa
1.0 Varies with device
Phần mềm giúp các Phật tử Phật Giáo Hòa Hảo

Đọc bộ Thi Văn Giáo Lý - Phật Giáo Hòa Hảo của Đức Huỳnh Giáo Chủ

"Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng,
Đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc."

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

phat giao hoa hao, PGHH

The software helps the Buddhist Hoa Hao Buddhism

Read the Catechism Poetry - Hoa Hao Buddhist Church of Germany Huynh Home

"What to do around the universal direct seeding,
Bringing humanity go round happiness. "

Namo Original Teacher Shakyamuni Buddha
Namo Amitabha Buddha

Hoa Hao Buddhists, Hoa Hao

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less