Truyen Tranh Phat Giao
NguyenDoAnhKhoa
2.0 Varies with device
Truyện tranh Phật Giáo
của tác giả Nhật Bản Hiro Sachiya
Vẽ tranh Shoji Toshio
Nhóm PGManga dịch Việt

Kể về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ khi giáng sanh đến khi nhập niết bàn

Buddhist comics
Hiro's Japanese authors Sachiya
Toshio Shoji Painting
Group PGManga Vietnamese translation

About the life of Buddha Shakyamuni since birth until Christmas nirvana

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less