Kinh Dịch Ứng Dụng
Nhân Cổ
3.0.0 1.9mb
Ứng dụng hỗ trợ bốc quẻ Kinh Dịch là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí. Tiện lợi cho việc bốc quẻ, tra cứu các loại thông tin cần thiết cho việc giải quẻ. Ứng dụng thích hợp cho người mới học Lục Hào, Mai Hoa, Dịch Lý Việt Nam. Nội dung trong ứng dụng được chắt lọc từ các nguồn sách cổ và uy tín về Kinh Dịch.
An đầy đủ các thông tin về hào theo từng thời điểm khác nhau.
Hỗ trợ bốc quẻ theo thời gian dương lịch cũng như âm lịch.
Mô phỏng việc gieo quẻ theo lục hào.
Tiện lợi cho việc tra cứu quẻ cũng như bốc quẻ theo phương pháp cá nhân của mỗi người.
Lịch vạn niên.
Chuyển đổi lịch âm dương.
Tự tìm hào động giữa hai quẻ chủ và biến.

The application supports loading hexagram Ching is a completely free application. Hexagram convenient for loading and searching all kinds of information necessary for the hexagram. Applications suitable for beginners Lu Hao, Mai Hoa, Vietnam Translate reason. The content of the application is distilled from the ancient books and reputable source of Yijing.
An adequate information on trench different from time to time.
Support loading hexagram over time as well as lunar calendar.
Simulating the hexagram sown by continent proud.
Convenient for loading search hexagram hexagram and personal method of each person.
Perpetual calendar.
Convert lunisolar calendar.
Find trench between two hexagram master and variable.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less