Аллаһтың құлдарындағы хақысы
Абу Халид Дагестани
1.0 1.1mb
بسم الله الرحمن الرحيم

Имам Бухари мен имам Муслим өздерінің сахих хадистер жинақтарында, Муаз ибн Жәбәлдің сөздерінен мына хадисті келтіреді: «Муаз ибн Жәбәл бірде Аллаһ Елшісімен, оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын, бірге есекке мінгесіп келе жатқанда, Пайғамбар, оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын: "Әй, Муаз! Аллаһ Тағаланың құлдарындағы хақысы және құлдардың Аллаһтағы хақысы туралы білесің бе?", - деп сұрағанын әңгімелейді. Сонда Муаз: "Аллаһ пен Оның елшісі жақсырақ біледі", - деп жауап берген. Пайғамбарымыз, оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын: "Аллаһ Тағаланың құлдарындағы хақысы – құлдардың тек Аллаһқа ғана құлшылық етіп, Оған серік қоспауы. Ал құлдардың Аллаһтағы хақысы – кімде-кім Аллаһқа серік қоспаса, (Аллаһ) сол адамды азаптамауы", - дейді…

Бағдарлама келесі кітаптардан құралады:
1. Аллаһ Тағаланың құлдарындағы хақысы
2. Көпқұдайшылық
3. Раббың кім?
4. Намаз оқуыңа не кедергі?

Аударма мәтінін редакциялаған «Абу Ханифа мирасы» сайтының редакциясы.

بسم الله الرحمن الرحيم

Imam Bukhari changed Imam Muslim өzderіnің Sahih hadister zhinaқtarynda, Muadh ibn Zhәbәldің sөzderіnen myna hadistі keltіredі "Muadh ibn Zhәbәl bіrde Allaһ Elshіsіmen, oғan Allaһtyң igіlіgі changed sәlemі bolsyn, bіrge esekke mіngesіp Kehl zhatқanda, Payғambar, oғan Allaһtyң igіlіgі changed sәlemі bolsyn" Әy , Muadh Allaһ Taғalanyң құldaryndaғy haқysy ​​zhane құldardyң Allaһtaғy haқysy ​​turaly bіlesің baa! "-? depots sұraғanyn әңgіmeleydі. Sonda Muadh: "Allaһ foams Onyң elshіsі zhaқsyraқ bіledі" - Dep zhauap Bergen. Payғambarymyz, oғan Allaһtyң igіlіgі changed sәlemі bolsyn "Allaһ Taғalanyң құldaryndaғy haқysy ​​- құldardyң tech Allaһқa ғana құlshylyқ etіp, Oғan serіk қospauy Al құldardyң Allaһtaғy haқysy ​​- kіmde-kіm Allaһқa serіk қospasa (Allaһ) hydrochloric adamdy azaptamauy." - Deydі ...

Baғdarlama kelesі kіtaptardan құralady:
1. Allaһ Taғalanyң құldaryndaғy haқysy
2. Kөpқұdayshylyқ
3. Rabbyң kіm?
4. Prayer oқuyңa not kedergі?

Audarma mәtіnіn redaktsiyalaғan "Abu Hanifa Miras" saytynyң redaktsiyasy.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less