Мәнһаж ережелері
Абу Халид Дагестани
1.0 2.1mb
بسم الله الرحمن الرحيم
Аса Мейірімді, ерекше Рахымды Аллаһтың атымен!


«Салиқалы алдыңғы ұрпақтардың тәрбие мен түзету мәселесіндегі мәнһажының айқын түсіндірмесі»
Жазған ‘АбдуЛлаһ ибн Салих әл-‘Убайлән
Құрметті шейх Салих ибн Фаузан ибн ’АбдиЛләһ әл-Фаузанның ескертпелерімен.

Аллаһ Тағала былай деген:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا
«Әй, Пайғамбар! Сөз жоқ, сені бір куә, қуантушы әрі ескертуші етіп жібердік. Аллаһ жаққа Оның нұсқауымен шақырушы бір нұрлы шырақ түрінде жібердік» («әл-Әхзаб» сүресі, 45-46 аяттар).
Аллаһ Тағала сондай-ақ былай деді:
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
«Күдіксіз, Менің тура жолым осы. Енді соған еріңдер. Басқа жолдарға түспеңдер, өйткені олар сендерді Аллаһтың жолынан тайдырады» («әл-Әнғам» сүресі, 153-аят).
Имам әз-Зухри былай деген: «Біздің ғалымдарымыз: "Сүннеттен мығым ұстануда құтылу бар", - деп айтатын». Ал имам Малик: «Суннет – бұл Нұхтың кемесі! Кім осы кемеге мінсе - құтылды, ал кім мінбесе – батып кетеді».
Қазақ тіліне орыс тілінен аударған: «Абу Ханифа мирасы» сайтының редакциясы

بسم الله الرحمن الرحيم
Asa Meyіrіmdі, erekshe Rahymdy Allaһtyң Atymya!


"Saliқaly aldyңғy ұrpaқtardyң tәrbie changed tүzetu mәselesіndegі mәnһazhynyң ayқyn tүsіndіrmesі"
Zhazғan 'AbduLlaһ ibn Salih әl-'Ubaylәn
Құrmettі Sheikh Salih ibn Fawzaan ibn 'AbdiLlәһ әl-Fauzannyң eskertpelerіmen.

Allaһ Taғala was Degen:
 يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا (45) وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
"Әy, Payғambar! Soz zhoқ, senі bir kuә, қuantushy әrі eskertushі etіp zhіberdіk. Allaһ zhaққa Onyң nұsқauymen shaқyrushy bir Nurly shyraқ tүrіnde zhіberdіk "(" әl-Әhzab "sүresі, ayattar 45-46).
Allaһ Taғala Sogndal-ak was dedі:
 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
"Kүdіksіz, Menin tour zholym wasps. Endі soғan erіңder. Basқa zholdarғa tүspeңder, өytkenі Olar senderdі Allaһtyң zholynan taydyrady "(" әl-Әnғam "sүresі, verse 153).
Imam Zuhri was әz-Degen: "Bіzdің ғalymdarymyz" Sүnnetten myғym ұstanuda құtylu bar "- Dep aytatyn". Al Imam Malik: "Sunnet - bұl Nұhtyң kemesі! Kіm wasp kemege mіnse - құtyldy, al kіm mіnbese - batyp ketedі ".
Kazakh tіlіne orys tіlіnen audarғan: "Abu Hanifa Miras" saytynyң redaktsiyasy

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less