Намаз оқуды үйрену
Абу Халид Дагестани
1.0 5.0mb
بسم الله الرحمن الرحيم
Пошаговое иллюстрированное руководство для тех, кто обучается совершать ежедневную пятикратную молитву (намаз), на казахском языке.
Намаз - Аллаһ Тағала мүминдерге парыз еткен ғибадаттың ең бірінші түрі. Намазды әрбір кәмелетке жеткен әрі ақыл-есі дұрыс әрбір мұсылман орындауға міндетті.
Намаз біздің бұл дүние мен Ақыретте жетістікке жетуіміздің кілті. Аллаһ Тағала бұл туралы Өзінің Ұлы Кітабында: «Шындығында, намаздарында тағзым-итағатпен мойынсұнушы мүминдер құтылды», - деді (23:1–2). Ал басқа аяттарда былай деп айтылады: «Олар намаздарына ұқыпты. Міне, солар - мұрагерлер. Олар онда мәңгі қалатын Фирдауыс жәннатына мұрагер болады» (23:9–11).
Намаз иманды арттырады, күнәларды өшіреді, кісіні ізгі және салиқалы адамдармен бір қатарға қояды, оған дінде және дүние істерінде көмектеседі әрі оны жаман және жексұрын нәрселерден қорғайды.
Бұл буклеттің мақсаты — сіздерге намазды Мухаммад Пайғамбар, оған Аллаһтың игілігі мен сәлемі болсын, орындағандай етіп дұрыс орындауды үйренуге көмектесу.

Для стабильной работы открывать в вертикальном положении.

بسم الله الرحمن الرحيم
Step by step illustrated guide for those who are trained to perform the daily five times prayer (namaz), the Kazakh language.
Namaz - Allaһ Taғala mүminderge Paryz etken ғibadattyң eң bіrіnshі tүrі. Namazdy әrbіr kәmeletke zhetken әrі aқyl-esі dұrys әrbіr mұsylman oryndauғa mіndettі.
Namaz bіzdің bұl dүnie changed Aқyrette zhetіstіkke zhetuіmіzdің kіltі. Allaһ Taғala bұl turaly Өzіnің Uly Kіtabynda "Shyndyғynda, namazdarynda tagzym-itaғatpen moyynsұnushy mүminder құtyldy" - dedі (23: 1-2). Al basқa ayattarda was Dep aytylady "Olar namazdaryna ұқypty. Mіne, the solar - mұragerler. Olar Foundation mәңgі қalatyn Firdauys zhәnnatyna mұrager Bolado "(23: 9-11).
Namaz imandy arttyrady, kүnәlardy өshіredі, kіsіnі іzgі zhane saliқaly adamdarmen bіr қatarғa қoyady, oғan dіnde zhane dүnie іsterіnde kөmektesedі әrі ones Jaman zhane zheksұryn nәrselerden қorғaydy.
Bұl buklettің maқsaty - sіzderge namazdy Muhammad Payғambar, oғan Allaһtyң igіlіgі changed sәlemі bolsyn, oryndaғanday etіp dұrys oryndaudy үyrenuge kөmektesu.

For stable operation of open upright.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less