Әулиелерге сиыну туралы
Абу Халид Дагестани
1.0 1.1mb
- «Жаратушы тұрғанда, жаратылғаннан не сұрайсың?!» немесе
Түркістанда, Бекет Атада және басқа да қабір-кесене-мазарларда
әруақ-әулиелер мен киелерге сиыну – қазақ халқын опат ететін жол (Дайындаған «Абу Ханифа мирасы» сайтының редакциясы)

Кітап Түркістандағы, Бекет Ата қабіріндегі, басқа да жерлердегі қабірлерге, әруақтарға, әулиелерге, жалған қасиетті орындарға және киелерге сиыну рәсімдері жалғыз Аллаһқа ғана құлшылық етуді насихаттайтын Ислам дініне қайшы келетінін Құран мен Сүннет мәтіндеріне және ханафи мәзһабының ғалымдарының сөздеріне сүйеніп, ғылыми түрде дәлелдеп береді және сол жерлерде орын алып жатқан келеңсіз құбылыстардың көпқұдайшылық және дінбұзар мәнін түсіндіреді. Кітап қалың оқырманға арналған.

- "Zharatushy tұrғanda, zharatylғannan sұraysyң not?" Nemes
Tүrkіstanda, Becket Atada zhane basқa yes қabіr-Kesene-mazarlarda
әruaқ-әulieler changed kielerge siynu - Kazak halқyn Opat etetіn Jol (Dayyndaғan "Abu Hanifa Miras" saytynyң redaktsiyasy)

   Kitap Tүrkіstandaғy, Becket Ata қabіrіndegі, yes basқa zherlerdegі қabіrlerge, әruaқtarғa, әulielerge, zhalғan қasiettі oryndarғa zhane kielerge siynu rәsіmderі zhalғyz Allaһқa ғana құlshylyқ etudі nasihattaytyn Islam dіnіne қayshy keletіnіn Құran changed Sүnnet mәtіnderіne zhane Hanafi mәzһabynyң ғalymdarynyң sөzderіne sүyenіp, ғylymi tүrde dәleldep beredі zhane hydrochloric zherlerde oryn alyp zhatқan keleңsіz құbylystardyң kөpқұdayshylyқ zhane dіnbұzar mәnіn tүsіndіredі. Kitap қalyң oқyrmanғa arnalғan.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less