Мұхаммәд ибн Салих әл-Усәймин
Islamic Apps Group
1.0 Varies with device
Көрнекті ғалым, шейх Мұхаммәд ибн Салих әл-Усәйминнің (Аллаһ оны мейіріміне бөлесін) қысқаша өмірбаяны.

Бізге қосылыңыз: vk.com/islamic.apps

Kөrnektі ғalym Sheikh ibn Salih Mұhammәd әl-Usәyminnің (Allaһ ones meyіrіmіne bөlesіn) қysқasha өmіrbayany.

Bіzge қosylyңyz: vk.com/islamic.apps

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less