Рисале-и Hyp: Бауырластық
balancy
1.0 6.3mb
Рисале-и Нур жинағынан
Бұл кітап Саид Нурсидің "Uhuvvet Risalesi" жинағының қазақша аудармасы. Бір-бірлеріңізге деген бауырмашылықтарынызды арттыру мақсатында жазылған.

Risale-i Nur zhinaғynan
Bұl kitap Said Nursidің "Uhuvvet Risalesi" zhinaғynyң қazaқsha audarmasy. Bіr-bіrlerіңіzge Degen bauyrmashylyқtarynyzdy arttyru maқsatynda zhazylғan.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.0 - 4.4

...more ...less