Рисале-и Hyp: Хужумати Ситте
balancy
1.0 6.3mb
Шайтанның алты шабуылы
Алтыншы Pисаленiң Антыншы Бөлiмi
Кұpан-ы Хакимнiң шәкipттеpiн және оның қызметшiлеpiн ескеpтiп жөн сiлтеу үшiн әpi алданбаулаpы үшiн жазылған
Рисале-и Нұр жинағынан

Shaytannyң alty shabuyly
Altynshy Pisaleniң Antynshy Bөlimi
Kұpan s Hakimniң shәkipttepin zhane onyң қyzmetshilepin eskeptip zhөn silteu үshin әpi aldanbaulapy үshin zhazylғan
Risale-i Nur zhinaғynan

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.0 - 4.4

...more ...less