Қарашадағы өлең
SafeWayKZ
1.1 Varies with device
Нұрислам ҚҰСПАНҒАЛИ. 1987 жылдың 3-інші ақпанында Атырау облысы,

Қызылқоға ауданы, Мұқыр ауылында өмірге келген. Х. Досмұхамедұлы атындағы

Атырау мемлекеттік университетін журналистика мамандығы бойынша тәмамдаған.

Өлеңдері облыстық, республикалық басылымдарда жарық көрген жас ақынның алғашқы

өлеңдері «Арман-тау» атты Атырау жас ақындарының антологиясына енген.

Стихи на казахском языке поэта Нурислама Куспангали

Nұrislam ҚҰSPANҒALI. 1987 zhyldyң 3 INSHI aқpanynda Atyrau bald,

Қyzylқoғa Auda, Mұқyr auylynda өmіrge kelgen. H. Dosmұhamedұly atyndaғy

Atyrau memlekettіk universitetіn journalism mamandyғy boyynsha tәmamdaғan.

Өleңderі oblystyқ, respublikalyқ basylymdarda zharyқ kөrgen jas aқynnyң alғashқy

өleңderі "Arman-tau" atta Atyrau jas aқyndarynyң antologiyasyna engen.

Poems in Kazakh poet Nurislamov Kuspangali

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less