LA RPT
LA3QMA
6 Varies with device
Liste over norske repeatere, fyr, EchoLink, IRLP, D-Star etc

Oppdateres fra listen til node/repeatermananger NRRL
AGPS benyttes for å begrense treff.

Viser avstand og retning i grader når man bruker AGPS.
Husker innstillinger når skjermen roterer. Takk til TOK
Kort eller langt trykk på resultat lagrer hovedinformasjon i clipboard. TOK
QTH, Gruppe, FYR, D-Star
Søkbar på kallesignal
Viser listen i Googlemap
Man kan sortere treff basert på QTH, Gruppe osv

Works only with Android 3+ an version without the map is available at:
https://play.google.com/store/apps/details?id=la3qma.la_rptb

List of Norwegian repeaters, guy, EchoLink, IRLP, D-Star etc

Updated the list of node / repeatermananger NRRL
AGPS used to limit hits.

Displays distance and direction in degrees when using AGPS.
Remember settings when the screen rotates. Thanks to TOK
Short or long press on result save the main information in the clipboard. TOK
QTH, Group, FYR, D-Star
Searchable callsign
Displays the list of Googlemap
You can sort the results based on QTH, Group etc

Works only with Android 3 + an version without the map is available at:
https://play.google.com/store/apps/details?id=la3qma.la_rptb

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less