Làm chủ tư duy
VN Dev Group
1.0 Varies with device
Tác phẩm: Làm Chủ Tư Duy Thay Đổi Vận Mệnh
Tác giả: Adam Khoo, Stuart Tan
Lời nói đầu
Bạn có thật sự khao khát gặt hái được những thành tích vượt trội trong cuộc sống? Bạn mong muốn trở thành người giao tiếp giỏi, nhà lãnh đạo uy tín, doanh nhân tỷ phú, học sinh xuất sắc, bậc kỳ tài hay người bán hàng luôn vượt chỉ tiêu? Đó là những điều mà bạn sẽ làm được nếu đọc và áp dụng theo quyển sách này, bởi vì bạn sở hữu mọi tiềm năng trí tuệ cần thiết để đạt được bất cứ điều gì bạn muốn. Sở dĩ nhiều người không thành công trong cuộc sống vì họ không biết cách đánh thức và điều khiển sức mạnh tiềm ẩn ấy trong bản thân họ.
Trong quyển sách này, bạn sẽ học được cách chịu trách nhiệm về cuộc sống và thiết kế con đường đi đến thành công cho chính mình. Bạn sẽ học được cách mô phỏng những mô thức trong cách nghĩ cách làm đã giúp cho nhiều người trở nên thành công rực rỡ trên mọi phương diện, để đến lượt mình, bạn cũng có những thành công tương tự, hoặc hơn thế nữa.

Works: Making Thinking owners change the destiny
Author: Adam Khoo, Stuart Tan
Preface
You are truly passionate about achieving outstanding achievement in life? Do you wish to become a good communicator, reputed leader, billionaire businessman, excellent student, genius or sellers are exceeded? That is what you would do if you read and applied in this book, because you own all intellectual potential necessary to achieve anything you want. The reason many people fail in life because they do not know how to awaken and control his hidden power in themselves.
In this book, you will learn how to be responsible for the design life and the path to success for yourself. You will learn how to simulate the patterns of thinking how that has helped many people become successful in every way, to turn, you also have the same success, or more.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less