Xem Như Anh Lợi Hại,Đồ Xấu Xa2
Vu Thi Dung
1.0 Varies with device
Xem Như Anh Lợi Hại, Đồ Xấu Xa!
Cố Tịch nhớ rằng dì đã từng coi bói cho cô, nói trước năm hai mươi bảy tuổi cô khỏi phải yêu đương gì, bởi vì tất cả đều sẽ kết thúc một cách vô cớ, chân mệnh thiên tử của cô sẽ từ trên trời rơi xuống vào năm cô hai mươi bảy tuổi.
Cố Tịch ban đầu không tin.
Năm hai mươi hai tuổi, cô yêu một chàng trai, ba tháng sau chia tay, bạn trai gương vỡ lại lành với thanh mai trúc mã của anh ta.
Hai mươi ba tuổi, cô yêu lần nữa, hai tháng sau chia tay, cô bị kẻ khác cướp mất. Đúng, vì bạn trai của cô và kẻ thứ ba rất tâm đầu ý hợp, nên cô đã “bị cướp bạn trai” một cách vô tội.
Hai mươi tư tuổi, cô lại cố chấp yêu thêm người nữa, ai đó trước đêm tốt nghiệp đã thản nhiên nói với cô rằng, anh ta vì muốn xuất ngoại mà phải đính hôn với con gái của giáo sư.
Dì ơi, cái miệng quạ của dì có thể nào chuẩn hơn được không!
Tốt nghiệp xong, Cố Tịch không dám lại gần đàn ông. Mấy anh chàng đẹp trai đều trở thành những bông hoa trong mắt, cảm giác thèm ăn trong miệng, không dám hy vọng xa vời nữa.
Vậy là, khi ngày cuối cùng của tuổi hai mươi bảy tới, cô vẫn cô đơn.
Đúng lúc Cố Tịch đang định gào thét với dì rằng cái miệng thần cũng có lúc tính sai, thì không ngờ, trước mấy tiếng đồng hồ khi bước sang tuổi hai mươi tám, cô đã gặp phải kẻ đó, một sinh vật bụng dạ chứa đầy mưu mô, cô bắt đầu suy sụp!

View As He Benefits Harms, Bad Toys Away!
Try to remember that President aunt had seen her fortune, say twenty-seven years of age to love her from anything, because all will end in vain, her legs will face natural death from the sky down in her twenty-seven years old.
Try not believe President original.
In twenty-two years old, she asked a guy, three months after the breakup, boyfriend mirror to break up with bar code architecture of him tomorrow.
Twenty-three years old, she asked again, two months after the breakup, she was robbed others. Yes, because her boyfriend and a third party very much attuned, so she was "robbed boyfriend" innocently.
Twenty-four years old, she was intolerant to love another person, someone who graduated from the night before calmly told her that he wanted to go abroad but have since engaged to the daughter of a professor.
Auntie, mouth, crow's aunt could not be any more ready!
Graduated finished, fairy man to stay away. Several handsome guy becomes the flowers in the eyes, mouth appetite, do not dare hope more distant.
So, when's the last day to twenty-seven, she was lonely.
Timeliness is the fairy aunt screamed with that mouth when god has miscalculated, no doubt, a few hours before the turn of the twenty-eight years old, she met that person, a creature stomach contained scheming, she began to collapse!

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less