Bữa Trưa Tình Yêu
Vu Thi Dung
1.0 Varies with device
Tiểu thuyết Trung Quốc Bữa trưa tình yêu - Đây là tác phẩm kể về lịch sử đấu tranh của nhân viên quèn Sam Sam dưới tiếng nghiến răng kèn kẹt của Boss Phong Đằng. Càng chiến càng bại, càng bại càng chiến, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn đầu hàng ...
Đại boss bá đạo và thỏ trắng ngây thơ
Đại boss vừa kỳ cục, vừa kiêu gạo, thích bắt nạt, tính trẻ con... nhưng cũng vô cùng chu đáo dịu dàng...
Thỏ trắng thật thà, trong sáng, ngây thơ, đặc biệt là luôn bị khuất phục dưới tài sắc của Đại boss.
Từ một lần hiến máu cho em gái Đại boss để rồi thỏ trắng ngây thơ lĩnh luôn hậu quả phải nhẫn nhục kiêm chức ôsin gắp rau, vì Đại boss đã nói rồi, không thể lãng phí thức ăn, nên những thứ Đại boss không ăn thì ôsin gắp rau phải ăn hết!
Thức ăn là chân lý, đấu với Đại boss là khờ khạo vô cùng, nịnh nọt xun xoe mới là đúng đắn!
Thỏ trắng không phải phượng hoàng hay thiên nga, nhưng lại khiến ánh mắt Đại boss luôn dõi theo, cũng tại bởi thỏ trắng “dễ ăn” mà thôi!
Thông tin tác giả:
Cố Mạn là một trong những tác giả văn học mạng Tấn Giang, biên tập viên của tạp chí Cinderella. Văn phong của Cố Mạn nhẹ nhàng, lãng mạn, câu truyện ấm áp, vui tươi, từng câu chữ như đều chứa đựng sức sát thương của ánh nắng mặt trời và cảm giác vui vẻ.

Chinese novel Lunch Love - It is the matter of historical struggle of workers as mere crunch Sam Sam's Boss Phong Dang stuck trumpet. More and more strategic failure, defeat even as war, finally had to surrender meekly ...
University bosses violent and innocent white rabbit
University bosses just weird, just proud of rice, like bullying, childlike ... but also extremely thoughtful tenderness ...
White Rabbit honest, pure, innocent, especially the always talented subjugated under the General boss.
From time to donate blood for girls Great white rabbit boss then innocently field always have patience consequences of part-time domestic workers picking vegetables, because the General boss told you, not wasting food, so the boss does not eat stuff University the domestic workers picking vegetables to eat!
Food is the truth, against Great bosses are incredibly naive, fawn xun new xoe is right!
White Rabbit is not a phoenix or a swan, but make eye contact Great bosses always follow, also in white rabbits by "easy to eat" only!
Author Information:
MAN is one of the literary authors Jinjiang network, editor of the magazine Cinderella. Office of Sustainable Try gentle, romantic, warm story, playful, like the letter contains all the damage the sun and feeling happy.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less