Hoa Thiên Cốt Tập 1 p2
Vu Thi Dung
1.0 Varies with device
Hoa Thiên Cốt - Tái Bản 2014
"Tình yêu cao thượng? Đó đơn giản chỉ là một từ? Hay là một thứ phải hiến dâng hạnh phúc của đời mình,hy sinh tất cả mọi thứ mới có được? Đời này ta sống vì Trường Lưu, sống vì tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì được cho nàng ấy. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ Lục giới, không phụ trời đất, nhưng cuối cùng lại phụ nàng ấy, phụ cả bản thân ta.”
“Chàng là người dịu dàng nhất thế gian, cũng là kẻ vô tình nhất thiên địa. Ta cố gắng suốt bao năm cũng không thể hiểu được chàng, nhưng giờ thì đã không cần và cũng không muốn hiểu nữa rồi, chết hay sống, chàng đang nằm trong tay ta, ta muốn thế nào cũng được.”
“Ta không có sư phụ, không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái, trước kia ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn ta chết. Người ta tin, phản bội ta,người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta! Chàng tưởng rằng đến bây giờ ta còn có thể quay đầu lại sao?”

Thien Hoa Essence - Reproductions 2014
"Love noble? It is simply a word? Or is a happy thing to dedicate his life and sacrificed everything to get it? This life we ​​live as Truong Luu, live for faerie, live because we born, but never do anything for her that. I did not sub Truong Luu, not Appendix world, regardless of heaven and earth, but eventually she was extra, extra all ourselves. "
"He was the most gentle of the world, as well as most guys accidentally hell. I tried all these years could not understand him, but now it did not need and do not want to know anymore, dead or alive, he is in our hands, so we wanted to do. "
"I have no master, no friends, no girlfriend, no children, before we thought we had the whole world, but they all turned out to be false. People love me, for I die, people love, a squid want to die. It is believed, betrayed us, we rely on and abandoned us. I do not need anything, nor spending needs, just want to live simple, but I picture heaven, he also our picture! He thought that by now we can turn around so? "

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less