مجموعه قوانین افغانستان
nsaya
1.8 Varies with device
برای اولین بار قوانین افغانستان در موبایل شما.
با مجموعه قوانین در موبایل خویش، دیگر نیازی نیست که حجم بزرگ از قوانین چاپی را باخود حمل کنید. مجموعه قوانین که حاوی بیش از هفتاد و پنج عنوان قانون نافذه کشور می باشد، به نیاز مندی های شما جهت مراجعه به قوانین پاسخ میدهد؛ در هرجا و هر زمان- بدون اتصال به انترنیت- قابل دست رس.
برنامۀ مجموعه قوانین افغانستان به موازاتِ به روز رسانی ویب سایت وزارت عدلیه و نشر تعدیلات قوانین در جریده رسمی کشور، به روز گردیده و تعدیلات مذکور در بخش قانون مربوطه را شامل می گردد.
تهیۀ برنامه های با این حجم محتوا، هم هزینه زمانی کار دارد و هم هزینه مالی، به این اساس این برنامه کاملاً رایگان نیست. تنها سه عنوان قوانین انتخاباتی رایگان است.
به دلیل اینکه متون قوانین در این برنامه رو نوشت نسخه های پی دی اف آن که در ویب سایت وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان نشر گردیده اند، می باشد ممکن بعضاً در آن اشتباهات نوشتاری وجود داشته باشد و یا کاملاً به روز نباشد، بناءً این مسئولیت استفاده کننده محترم است که هنگام استناد به احکام این قوانین از درستی آن مطمئن گردد.

For the first time Afghan laws in your mobile.
To set rules on their mobile, no longer need to print large volumes of laws and not carrying. Codex, which contains more than seventy-five countries are as applicable law, to refer to the law responds to your needs, anywhere, at any time without connection to reach Antrnyt-.
Afghan law sets a parallel program to update the website of the Ministry of Justice and published in the official gazette Country modification of the law, update and adjustments shall be included in the relevant law.
Providing programs with the volume of content, both the cost of labor time and financial costs, on the basis of this program is completely free. Only three electoral laws is free.
Because the texts of laws written in this program pdf versions that have been aired in the Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Justice website, it may sometimes be written on those mistakes or not completely up to date, so this responsibility use respected when referring to the provisions of this law ensure its integrity.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less