Системийн танилцуулга

1.НӨАТ –ын 20% -ийн буцаан олголтын дэд систем Эцсийн хэрэглэгч нь НӨАТ-н татвар суутгагч аж ахуйн нэгж, иргэнтэй хийсэн худалдан авалтынхаа НӨАТ-ын 20%-ыг буцаан авна.

2.Худалдан авалтын сугалааны дэд систем Эцсийн хэрэглэгч нь НӨАТ-ын урамшууллын системд бүртгэлтэй борлуулагчтай хийсэн худалдан авалтад(1000төгрөгөөс дээш) сугалааны дугаар үүсэж сугалаанд оролцох эрхтэй болно.

3.Тайлан хяналтын дэд систем Энэ нь худалдан авалт болон түүний тайланд хяналт хийж болохуйц дэд систем байна. Үүнд эцсийн хэрэглэгч(НӨАТ төлөгч), НӨАТ суутгагч болон суутгагч бус ААН –үүд болон Урамшууллын системд хяналтын тавих эрх бүхий этгээдүүдэд хандан ажиллах боломжтой байна.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less