Tam Quốc Truyện
GAPPVIL
1.2 Varies with device
Tam Quốc Diễn Nghĩa hay còn gọi là Tam Quốc Truyện nguyên tên là Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa, là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc, nhiều biến động (190 - 280) với khoảng 120 chương hồi, theo phương pháp bảy thực ba hư (bảy phần thực ba phần hư cấu). Đây được coi là một trong "TỨ ĐẠI TUYỆT PHẨM" của nền văn học cổ Trung Hoa. Bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ đi qua ấy vậy mà xưa cũng như nay ở đâu, lúc nào cũng có rất rất nhiều chuyện thú vị xoay quanh tác phẩm văn học dài và nhiều kỳ Tam Quốc Diễn Nghĩa này để luận bàn.

Chức năng:
- Tìm kiếm nhanh chương cần đọc theo tên.
- Giao diện đọc phân trang.
- Thay đổi kích cỡ chữ hiển thị.

China's Three Kingdoms, also known as the Three Kingdoms story Three Kingdoms called press materials colloquial novel, is a Chinese historical novel was written Luo Guanzhong in the 14th century after the turbulent period of the Three Kingdoms, many variables action (190-280) with 120 episodes, the method actually three damaged seven (seven fictional part actually three parts). It is considered as one of the "big four masterpieces" of ancient Chinese literature. How many years, how many generations go through that so that then and now where there are always a lot of interesting stories revolve around literary works long and this China's Three Kingdoms period for discussion.

Functionality:
- Quick Search by title chapter to read.
- Read paging interface.
- Change the text size display.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less