Hoa Hoc Pho Thong
Đào Nguyên Ngọc
1.0 Varies with device
Hóa Học Phổ Thông được xây dựng nhằm giúp các bạn học sinh, sinh viên yêu thích môn hóa học tập được tốt hơn, tra cứu thông tin dễ dàng hơn mọi lúc mọi nơi mà không cần kết nối internet. Ứng dụng đã chọn lọc ra hơn 500 câu hỏi ôn thi đại học dành riêng cho các sĩ tử sắp vượt vũ môn và các bạn học sinh muốn ôn tập hai mảng kiến thức chính là Hóa hữu cơ và Hóa vô cơ. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Tra cứu thông tin các nguyên tố trong bảng tuần hoàn Medeleev.
- Tìm kiếm thông tin các nguyên tố qua tên, loại nguyên tố...
- Làm bài kiểm tra với Hóa hữu cơ
- Làm bài kiểm tra với Hóa vô cơ
- Làm bài kiểm tra tổng hợp
Trong thời gian sắp tới, ứng dụng sẽ tuyển tập những đề thi thử và các đề thi hóa trắc nghiệm từ các năm trước giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc ôn thi. Chúc các bạn sẽ học tốt môn hóa hơn với ứng dụng này.
- - - - - -
keywords: hóa học, hóa hữu cơ, hóa vô cơ, ôn thi đại học...

Common Chemistry is designed to help the students, the students love learning chemistry is better, look up information easier anywhere without internet connection. Application has selected more than 500 college prep questions dedicated to going beyond the electronic medical professional dancers and the students want to review two key knowledge areas as organic chemistry and inorganic chemistry. The main functions of the application include:
 - Look up information elements in the periodic table Medeleev.
 - Finding information elements by name, type of element ...
 - Making test to organic chemistry
 - How to test Inorganic Chemistry
 - Making test synthesis
In the coming time, the application collection of exam questions test and chemical test exam questions from previous years to help make it easier to study for tests. Wish you good learning chemistry with this app.
 ------
keywords: chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, college prep ...

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less