Mobil Konsolosluk
T.C. Dışişleri Bakanlığı
1.0 Varies with device
Umuma mahsus yeni pasaport, kaybından dolayı yeni pasaport, hususi pasaport hizmet pasaportu, geçici pasaport, pasaport teslim alma başvuruları; işçi/işveren/gemi adamı statüsünde askerlik erteleme, birden fazla tabiiyetli statüsünde askerlik erteleme, özel öğrenci statüsünde askerlik erteleme, dövizle askerlik, dövizle askerlik taksit ödemesi, askerlik yapmaya engel sağlık sorunun nedeniyle muafiyet, birden fazla tabiiyetliler için askerlik muafiyeti, terörle mücadele kapsamında askerlik muafiyeti, yedek subay aday adayı sevke hazırlık başvuruları; evlilik birliği içinde doğan çocuklar için doğum tescili, evlilik birliği dışında doğan çocuklar için doğum tescili, uluslararası doğum kayıt örneği başvuruları; dış temsilcilikte evlilik, evlenme ehliyet belgesi, evlilik tescili, uluslararası aile cüzdanı, uluslararası evlilik kayıt örneği başvuruları; cenaze nakil belgesi, ölüm tescili, tereke, uluslararası ölüm kayıt örneği başvuruları; adres beyanı, nüfus cüzdanı yenileme-değiştirme, kaybından dolayı yeni nüfus cüzdanı, nüfus kayıt örneği başvuruları; ana-babaya bağlı Türk vatandaşlığını kazanma, yeniden Türk vatandaşlığını kazanma, evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma, KKTC vatandaşlarının Türk vatandaşlığını kazanması, ikamet yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma başvuruları; çok vatandaşlık tescili başvurusu; izinle Türk vatandaşlığından çıkış, vatandaşlıktan çıkma izin ve çıkma belgelerinin teslimi başvuruları; Mavi Kart yenileme/değiştirme, kaybından dolayı Mavi Kart, Mavi Kartlılar nüfus kayıt örneği başvuruları; vekaletname düzenletme, yabancı makamlardan alınan belgelerin imza-mühür tasdiki, yeminli tercümanların imza-mühür tasdiki, suret tarzında belge düzenletme, sözleşme düzenletme başvuruları; adli sicil belgesi, tebligat, hukuk danışmanı ile görüşme başvuruları; e-devlet şifresi, yeni sürücü belgesi başvuruları; Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları, yabancıların tabi olduğu vize rejimi, Türkiye’de temsilciliği bulunmayan ülkelerin vize işlemleri, e-vize ve sınırda vize harç miktarları, vatandaşlarının ulusal kimlik belgeleri ile ülkemize girebileceği ülkelere ilişkin liste, yabancılar ve uluslarası koruma kanunu uyarınca Türkiye’ye girişte ibraz edilen pasaportlarda aranan geçerlilik süreleri ile ilgili bilgilere ulaşılabilir ve randevu alınabilir.

Accessible off the new passport, a new passport due to loss of private passport service passport, temporary passport, passport receiving applications; employee / employer / seaman status of military service deferral, delay military service in more than obedience without status, defer military service as a special student, foreign military service, foreign military service installment payment, exemption because of the obstacle of health problems for military service, military service exemption for more than obedience without any military service under anti-terrorism exemption, a reserve officer candidates referred to the preparation of applications; birth registration for children born in the unity of marriage, birth registration for children born out of wedlock, international sample applications for birth registration; the external representation of marriage, marriage license certificate, marriage registration, international family card, sample applications for international marriage records; funeral transport document, death registration, probate, death certificate of international applications; The declaration of address, birth certificate renewal-modification, the new identity cards due to the loss of population sample applications for registration; acquisition of Turkish citizenship depends on the parents, to regain their Turkish citizenship, to acquire Turkish citizenship through marriage, to win the TRNC citizens of Turkish citizenship, applicants acquisition of Turkish citizenship through residence; too citizenship registration applications; Extrapolated out Turkish citizenship, submitting an application for the permit and come out of the citizenship documents; Blue Card renewal / replacement, due to the loss of the Blue Card, Blue Card holders birth certificate of the applicant; attorney-edited the documents received from foreign authorities that signature-seal certification, attestation of signature-seal certified translator, copy-edited style, document, contract-edited references; criminal record certificate, correspondence, interviews with references to legal counsel; password, e-government, new driver's license applications; Turkish citizens that visas are subject to, that visa regime governing foreign visas of countries have representatives in Turkey, e-visa and border visa fee amount, the list of the nationalities can enter our country with a national identification documents, foreign and international law for the protection in accordance with Turkey ' had sought information about the validity of the submitted entry and passport appointments can be reached.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less