Kinh Phat - Tam Tang (Offline)
DigiLever
1.3 Varies with device
Xin kính tặng ứng dụng nhỏ này đến chư tăng, chư ni và các phật tử Việt Nam.

Với ứng dụng này, quý vị sẽ có một phương tiện để XEM OFFLINE (không cần internet) toàn bộ Tam Tạng Kinh Điển (Tipitaka) Tiếng Việt trên điện thoại di động (Android phone) hoặc máy tính bảng (Android tablet).

Ứng dụng này sẽ rất hữu ích trong trường hợp cần nghiên cứu, tra cứu kinh điển ở những nơi không có internet như vùng sâu, vùng xa... không có wifi hoặc sóng 3G.

NỘI DUNG GỒM (*):
- Đại tạng kinh Nikaya (Kinh trường bộ, Kinh trung bộ, Kinh tăng chi bộ, Kinh tương ưng bộ, Kinh tiểu bộ và các bộ kinh khác)
- Tạng luật
- Tạng thắng pháp (Vi diệu pháp)

CHỨC NĂNG:
- Tăng/giảm font size khi xem
- Đánh dấu trang (để có thể xem lại sau)
- Lịch sử trang đã xem
- Cài đặt cấu hình app
- Chia sẻ với bạn bè

Lưu ý:
- Xem tốt nhất trên các tablet Android từ 7 inch trở lên.
- Ứng dụng không chứa quảng cáo hoặc kinh doanh vì lợi nhuận với mọi hình thức

**********************************************************************************
Link để cài ứng dụng này trên iPhone/iPad: http://bit.ly/kinhoffline-ios
**********************************************************************************

Xin chân thành tri ân ngài HT Thích Minh Châu, HT Tịnh Sự, TK Indacanda, quý tác giả, dịch giả & website budsas.net.

(*) Nội dung được sử dụng từ website www.tamtangpaliviet.net & www.budsas.net (đã được sự đồng ý của TK Indacanda & Dr. Bình Anson).

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ: contact@phaphoc.net

---
Nhóm tác giả app: Thạch Nguyễn, Tuệ Văn, Khang Asoka

Kindly donated this small application to monks, nuns and Buddhist Vietnam.

With this application, you will have a means to SEE OFFLINE (without internet) the entire Tripitaka (Tipitaka) Vietnamese on mobile phones (Android phone) or tablet (Android tablets).

This application will be helpful in case studies, classic look in places like the internet no remote ... no wifi or 3G.

CONTENTS INCLUDE (*):
- Tripitaka Nikaya (School of Economics, Beijing Central, Beijing increased spending ministries Samyutta, Beijing primary economic ministries and other ministries)
- Tibet law
- Abhidhamma (Abhidharma)

FUNCTION:
- Increase / decrease font size when viewing
- Bookmark (to be reviewed later)
- The history of pages viewed
- Configuration Settings app
- Share with your friends

Note:
- Best view on the 7-inch Android tablet or older.
- The application does not contain advertising or business for profit with every form

************************************************** ********************************
Link to install this app on iPhone / iPad: http://bit.ly/kinhoffline-ios
************************************************** ********************************

Please extend our gratitude to Mr. Thich Minh Chau, HT Pure Resources, TK Indacanda, you authors, translators & budsas.net website.

(*) The contents of the website are used www.tamtangpaliviet.net & www.budsas.net (have the consent of Dr. Binh Anson & Indacanda TK).

All comments please contact: contact@phaphoc.net

---
The authors app: Thach Nguyen, Tue Van Khang Asoka

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less