Tu vi - Van menh 2016
ungdungviet.net
1.1 Varies with device
Năm mới đang cận kề và bạn đang thắc mắc về vận mệnh của mình .Nếu như năm Ất Mùi 2015 là biểu tượng của thành công, may mắn cát tường thì năm Bính Thân 2016 là biểu tượng của Tài Lộc và sức khỏe. Năm Bính Thân 2016 mang ngũ hành Hỏa được bắt đầu từ ngày 8/2/2016 Dương lịch, là một năm may mắn, hạnh phúc và bình an.

Chúng tôi tích hợp và cập nhật đầy đủ thông tin về tử vi với tính năng đọc offline nhằm mong muốn mang lại tiện tích cho người dùng khi có nhu cầu cần tra cứu khi không kết nối internet

Nội dung tổng hợp được lấy từ sách đựa vào các quan niệm ngũ hành và phong thủy

Hãy cùng ungdungviet Xem tử vi năm Bính Thân 2016

The new year is near and you are wondering about their own destiny as the year of At MUI If 2015 is a symbol of success, luck is auspicious year 2016 symbolizes serenity of Fortune and health. Year 2016 brought calm Five Fire is starting on 02/08/2016 calendar, is one of luck, happiness and peace.

We integrated and fully updated information on horoscopes for offline reading features to desire to bring utility to users when there is a need to review when no internet connection

Content sum taken from books to include in the concept and the five elements of feng shui

Let ungdungviet View calmly horoscope year 2016

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less