Xem ngày
HCPlus Group
1.2 Varies with device
Một quyển sách nhỏ nhưng lợi ích lớn. Nó xuất phát từ tập tục lâu đời của các dân tộc Á Đông - những nước đã đang và vẫn dùng Âm Dương lịch trong đời sống hàng ngày để xem biết thời gian và các vấn đề liên quan mật thiết trong đó. Những vấn đề liên quan trong đó bao gồm nhiều thông tin hữu ích cho mọi người, mọi nhà như: biết ngày nào một tiết khí: bắt đầu Lập xuân, Vũ thuỷ, Kinh chập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn… Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết vân vân; khi nào thì Thuỷ triều lên, thuỷ triều xuống; sao tốt sao xấu trong ngày; ngày Hắc đạo, Hoàng đạo vân vân. Song vấn đề mà ai cũng quan tâm đó là biết ngày nào tốt ngày nào xấu. Một ý nghĩ mà hầu hết chúng ta đều có trước tiên khi định sẽ làm một việc gì đó quan trọng.

Quyển “xem ngày lành tháng tốt” trong tay bạn đọc sẽ đáp ứng tức thời những thông tin rất muốn biết hàng ngày hay những khi cần thiết. Bạn đọc có thể tự mình biết, tự mình tìm mà không phải lúc nào cũng đến hỏi thầy nọ, bà kia. Quyển sách không chỉ cung cấp cách biết ngày giờ tốt xấu, tháng năm tốt xấu cho mọi việc mà nó còn cung cấp nhiều kiến thức bổ ích, nhiều thông tin mà ai cũng muốn tìm hiểu.

Xin chân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

A small book but big benefits. It comes from the time-honored practice of East Asian nations - countries that have been and are still used in lunar calendar to see daily life to know the time and the closely related issue of it. These issues which include many useful information for everyone, every home, such as a gas regulator said day: start of spring Lap, Dance Hydro, Business convolution, Equinox, Thanh minh, Bangkok dancers, Lap abuse, chronic ... Lidong Elementary, Elementary snow, Daxue etc; when the tide up, low tide; so good so bad during the day; Dark Day director, Zodiac etc. But the issue that bothers us all know that a bad day a good day. A thought that most of us are going to do first when something important.

Book "to see a good day" in the hands of readers will respond immediately wanted to know what information daily or as needed. You can read himself said on his own without always asking to see it, that lady. The book not only provides a good or bad time, date, May good and bad things, but it also provides much useful knowledge, a lot of information that everyone wants to learn.

Would like to introduce the readers.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less