Nghệ thuật bán hàng
VN Dev Group
1.0 Varies with device
Tác giả: Jeffrey Gitomer.
"Bán hàng là một nghệ thuật, người bán hàng là một nghệ sĩ". Khi đọc cuốn sách này, các bạn cần linh động áp dụng từng nguyên tắc hay nhiều nguyên tắc cùng lúc để phù hợp với sản phẩm của bạn cũng như yêu cầu của khách hàng. Cuốn sách bao gồm rất nhiều ví dụ minh hoạ và những câu chuyện thực tế, được viết theo lối kể chuyện tự nhiên, do vậy bạn cần phải chủ động học hỏi - chứ không chỉ đơn giản chỉ đọc nó mà thôi. Một cuốn sổ tay nhỏ sẽ rất hữu ích trong việc giúp bạn ghi lại những ý tưởng quan trọng. Bạn hãy mạnh dạn đánh dấu vào sách những câu từ cần ghi nhớ và đừng lo lắng là nó sẽ bị cũ hay xấu đi.
Nên đọc quyển sách này như thế nào? Nội dung cuốn sách được viết theo lối kể chuyện, kết hợp với rất nhiều đoạn hội thoại và những mẫu chuyện vui. Hơn 700 câu hỏi và 250 chiến thuật kinh doanh, chiêu thức cũng như các cách thức kết thúc một thương vụ được gói gọn trong gần 100 câu chuyện, bài phân tích và nhiều câu chuyện khác nhau sẽ đem đến cho bạn cảm giác thú vị khi đọc.

Author: Jeffrey Gitomer.
"Sales is an art, the sale is an artist". When reading this book, the flexibility you need to apply each rule or principle many times to fit your product as well as customer requirements. The book includes many illustrative examples and real stories, written in natural storytelling, so you need to take the initiative to learn - rather than simply reading it alone. A small notebook will be very useful in helping you to record important ideas. You go ahead and mark the words of the question to keep in mind and do not worry that it will be same or worse.
Should read this book like? The book is written in a narrative, combined with a lot of dialogue and fun stories. Over 700 questions and 250 business tactics, tactics as well as how to end a deal was encapsulated in nearly 100 stories, analysis, and many different stories will give you a sense of fun when read.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less