Bijbelapp Treinreflecties
Stichting Ark Mission
1.0.4 Varies with device
Deze gemakkelijke bijbelapp inspireert je iedere werkdag door middel van een korte overdenking bij een tekst uit de Bijbel. ‘Treinreflecties’ wil je laten zien dat God van mensen houdt en steeds met je meegaat. Onderweg naar school, het werk of gewoon thuis is het een handig dagboek om bij de hand te hebben.

De bijdragen bestaan uit een korte bijbeltekst met een toelichting (korte meditatie). De tekst is makkelijk leesbaar, ook voor wie de Bijbel en het christelijk geloof niet kent. De bijbelteksten komen uit de ‘Bijbel in Gewone Taal’: een bijbelvertaling in de taal die we dagelijks gebruiken (Uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap, 2014). De overdenking bij het bijbelgedeelte is kort maar krachtig. Zonder kerkelijke taal zodat deze voor iedereen goed te volgen is.

Deze app bied je 40 praktische bijdragen over herkenbare onderwerpen uit het dagelijks leven. Zoals ‘feestvieren’, ‘smaakmakers’ en ‘God in de trein’. Je kunt makkelijk switchen tussen toelichting en bijbeltekst waardoor de teksten prettig lezen. In de inhoudsopgave wordt bijgehouden welke bijdragen je hebt gelezen. Dit geeft je een goed overzicht van de gelezen en de gemiste bijdragen.

This easy bijbelapp inspires you every day through a short reflection on a text from the Bible. "Train Reflections" will show you that God loves people and always with your life. On the way to school, work or at home, it is a diary handy to have on hand.

The contributions consist of a short Bible with notes (short meditation). The text is easy to read, even for whom the Bible and the Christian faith does not know. The Bible texts are from the 'Bible in Ordinary Language': a Bible in the language we use everyday (Edition Dutch Bible Society, 2014). The meditation on the Bible passage is short but powerful. Without ecclesiastical language so it is easy to understand for everyone.

This app offers you 40 practical contributions recognizable subjects from everyday life. As' feast ',' trendsetters' and 'God in the train. " You can easily switch between notes and read the Bible so nice texts. Evaluates what contributions you have read in the contents. This will give you a good overview of the read and the missed contributions.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less