Hond, de waakhond
Bibliotheek Hoogeveen
1.0 Varies with device
'Hond de waakhond' is geschreven voor kinderen in groep 3 en 4. De kinderen maken kennis met het leven zoals dit honderd jaar geleden was. Ze leren over de turfvaart en over wonen en werken in de stad en op het platteland van toen. Veel sporen uit het verleden zijn in onze eigen omgeving nog zichtbaar. Ze leren ons iets over alle veranderingen en over onszelf.

Met de app kunt u het prentenboek 'Hond de waakhond' voorlezen, en de voorwerpen aantikken en benoemen. U kunt ook samen naar het verhaal en de woorden luisteren.
Na enige tijd kan uw kind de app zelfstandig gebruiken, maar uw rol als voorlezer is en blijft belangrijk. U leert uw kind nieuwe woorden begrijpen door het plaatje erbij aan te wijzen en de informatie te vertellen. De tekeningen maken de betekenis van de nieuwe woorden duidelijk. Laat uw kind het verhaal eens vertellen: het gaat erom dat uw kind praat.

En voorop staat het lees- en kijkplezier van uw kind en uzelf!

"Dog watchdog is written for children in group 3 and 4. The children are introduced to life as it was a hundred years ago. They learn about the peat trade and about living and working in the city and in the country then. Many traces of the past are still visible in our own environment. They teach us something about all the changes and about ourselves.

With the app you can read the picture book "Dog watchdog ', and tap objects and naming. You can also combine the story and listen to the words.
After some time your child can use the app independently, but your role as a reader is still important. You teach your child understand new words from the picture there to identify and tell the details. The drawings explain the meaning of the new words clearly. Let your child tell the story again: the point is that your child is talking.
 
And it is paramount reading and watching your child and yourself!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less