Audiolezen
Stichting Dedicon
1.0.10.9-201704120835 Varies with device
Audiolezen
Onbeperkt en overal toegang tot duizenden gesproken boeken

In bed, in de trein, op het strand… Met de app Audiolezen kunt u op ieder gewenst moment luisteren naar de gesproken boeken, kranten en tijdschriften in Daisy-formaat die worden aangeboden door Bibliotheekservice Passend Lezen. De lectuur is te beluisteren via streaming en wordt niet opgeslagen op uw smartphone of tablet. Ook downloaden is mogelijk zodat u kunt blijven genieten zonder internet. Deze dienstverlening is exclusief voor iedereen met een leesbeperking.

Om gebruik te kunnen maken van deze app, dient u zich in te schrijven via audiolezen.nl of als klant ingeschreven te staan bij Bibliotheekservice Passend Lezen. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u via de app toegang tot uw persoonlijke Boekenplank. Heeft u een abonnement op een krant en/of tijdschrift? Die vindt u in uw Leesmap.

U kunt bladwijzers plaatsen, zodat u passages gemakkelijk terug kunt vinden. De lijst van bladwijzers vindt u bij de inhoudsopgave. Aangemaakte bladwijzers kunnen eenvoudig weer verwijderd worden. Audiolezen onthoudt bovendien per boek of tijdschrift waar u bent gebleven, zodat u gemakkelijk verder kunt luisteren vanaf het punt waar u gebleven bent. Verder kunt u naar eigen wens de voorleessnelheid aanpassen, zowel als standaard-instelling als afzonderlijk per luistersessie.

Audiolezen maakt het mogelijk om een artikel uit een krant/tijdschrift aan uw plakboek toe te voegen, zodat u het later nog eens terug kunt luisteren.

Audiolezen ondersteunt de verschillende navigatiemogelijkheden volgens de Daisy-standaard, zoals verder luisteren vanaf het volgende of vorige hoofdstuk en springen naar de volgende of vorige pagina (indien deze navigatieniveaus beschikbaar zijn). Ook kunt u vanuit de inhoudsopgave direct naar een hoofdstuk, rubriek of pagina springen.

Audiolezen is volledig toegankelijk via de Talkback-functionaliteit en heeft eenvoudige bedieningsknoppen. Alle belangrijke functies zijn aan de randen van het scherm geplaatst, zodat deze snel te bedienen zijn.

Wilt u gebruik maken van deze app? Schrijf u in via audiolezen.nl, download de app en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Veel luisterplezier!

Let op: de dienstverlening is alleen toegankelijk voor mensen met een visuele of andere leesbeperking. Zie: www.passendlezen.nl.

Audio Reading
Unlimited, anytime access to thousands of audiobooks

In bed, on the train, on the beach ... With the app Audio Reading, you can at any time to listen to the audio books, newspapers and magazines in DAISY format offered by the Library Service Fit Reading. The reading can be heard via streaming and is not stored on your smartphone or tablet. Downloading is possible so you can continue to enjoy without the internet. This service is exclusive to anyone with reading difficulties.

To use this app, you will need to register via audiolezen.nl or client be registered with Library Service Fit Reading. With your username and password, you have the app access to your Personal Bookshelf. Do you subscribe to a newspaper and / or magazine? Which can be found in your Leesmap.

You can place bookmarks so you can find passages easily. The list of bookmarks can be found in the table of contents. Bookmarked can be easily removed again. Audio Reading also remembers a book or magazine where you left off, so you can easily listen continue from where you left off. You can also adjust the reading speed to buy as well as a standard setting as a separate listening session.

Audio Read allows you to add an article from a newspaper / magazine in your scrapbook, so you can listen back later.

Audio Reading supports multiple navigation options, according to the DAISY standard, as will listen to from the next or previous chapter and jump to the next or previous page (if navigation levels are available). You can also directly from the Table of Contents to jump to a chapter, section or page.

Audio Reading is fully accessible via the Talkback functionality and simple controls. All the important functions are placed at the edges of the screen, so that they can be operated quickly.

Would you use this app? Subscribe via audiolezen.nl, download the app and log in with your username and password. Have fun listening!

Please note that the service is only available to people with visual or other reading disabilities. See: www.passendlezen.nl.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less