Herbiciden
Bayer CropScience SA-NV
2.0 Varies with device
De herbiciden app verstrekt informatie over de werking op diverse onkruiden van de herbiciden van Bayer Crop Science op basis van proeven en ervaringen in de praktijk. Met behulp van "plusjes" en "minnetjes" wordt er een indicatie gegeven van de werking op de onkruiden in diverse land- en tuinbouwteelten.


Werking:

+++ = 90-100% werking

++ = 80-90% werking

+ = 60-80% werking

- = < 60% werking


Hierbij is uitgegaan van de in Nederland geregistreerde gebruiksdosering. Op deze manier kunt u snel en makkelijk de werking van de Bayer Crop Science op diverse onkruiden raadplegen.


Hoe werkt de app?

Door te zoeken op herbicide of op onkruid kun je zien wat voor effect een bepaald herbicide heeft op een bepaald gewas. De onkruiden zijn zowel in het Nederlands als in het Latijn beschikbaar.


Zoekwoorden: Herbiciden, onkruid, tuinbouw, spuiten, cropscience, Bayer, teelt, gebruiksadvies.

The herbicides app provides information on the effect on various weeds the herbicide from Bayer CropScience based on trials and practical experience. Using "pluses" and "minuses" is given an indication of the effect on the weeds in various agricultural and horticultural crops.


operation:

+++ = 90-100% effect

++ = 80-90% activity

+ = 60-80% effect

- = <60% effect


This is based on the use level registered in the Netherlands. This allows quick and easy operation of the Bayer CropScience consult on various weeds.


How does the app?

By searching herbicide or weed you can see what effect a given herbicide in a given crop. The weeds are both Dutch and Latin available.


Keywords: herbicides, weeds, gardening, spraying, crop science, Bayer, cultivation, use advice.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less