WaterstandLimburg
Waterschap Limburg
1.2 Varies with device
WaterstandLimburg. De naam zegt het al: via deze app van de twee Limburgse waterschappen (Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei) is 24/7 de waterstand te raadplegen van vele meetpunten in Limburgse beken. Ook de waterstand van de Maas in Limburg is inzichtelijk: deze waterdata is afkomstig van Rijkswaterstaat.

Naast de waterstand is ook de waterafvoer op te vragen. Via een interactieve kaart van Limburg zijn alle meetpunten gemakkelijk te benaderen en eenmaal ingezoomd op een meetpunt wordt via vier kleurcodes aangegeven of er sprake is van een normale toestand of bijv (dreigende) wateroverlast.

Via de ingebouwde GPS-functie is het mogelijk om heel snel de dichtstbijzijnde meetpunten bij u in de buurt te zien (en eventueel alerts in te stellen). Ttevens kan deze actuele waterdata heel makkelijk gedeeld worden via diverse Social media kanalen.

Naast deze app is ook www.waterstandlimburg.nl te raadplegen.
Meer informatie over de Limburgse waterschappen via:
www.overmaas.nl en www.wpm.nl

Water level Limburg. The name says it all: this app via the two Limburg Water Boards (Roer and Overmaas and Peel en Maas valley) is 24/7 to check the water level of many data points in streams of Limburg. The water level of the river Meuse in Limburg is clear: this water data comes from Rijkswaterstaat.

Besides the water level is also asking the drainage outlet. Through an interactive map of Limburg are easy to access all data points and once zoomed in on a measuring point is indicated via four color codes if there is a normal state of eg (imminent) flooding.

Through the built-in GPS function makes it possible to very quickly see the closest points in your area (and possibly alerts set). Ttevens this current water data can easily be shared through various social media channels.
 
Besides this app can also be consulted www.waterstandlimburg.nl.
More information on the Limburg water authorities through:
www.overmaas.nl and www.wpm.nl

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less