OneWorld Magazine
Global Village Media
1.0 Varies with device
OneWorld Magazine is het grootste magazine in Nederland over mondiale verbondenheid, internationale samenwerking en duurzame lifestyle. Het maakt onderdeel uit van het platform OneWorld, dat naast het magazine ook bestaat uit een website en events. OneWorld magazine toont dat hoe wij hier leven, effect heeft op mens en milieu elders in de wereld. En omgekeerd, dat wat er in de rest van de wereld gebeurt, ons aangaat. Hoe zit die wederzijdse beïnvloeding in elkaar? Hoe kunnen we deze processen positief beïnvloeden? Wat kunnen we zelf doen? Op een prikkelende en persoonlijke manier geeft OneWorld inzicht, overzicht en praktische handreikingen aan lezers hoe zij zelf een duurzame(re) lifestyle kunnen vormgeven. OneWorld magazine verschijnt 10x per jaar.

OneWorld Magazine is the largest magazine in the Netherlands on global solidarity, international cooperation and sustainable lifestyle. It is part of the OneWorld platform, in addition to the magazine also includes a website and events. OneWorld magazine shows that how we live here, has impact on people and environment around the world. And conversely, that what happens in the rest of the world affects us. How about that mutual interference in each other? How can we influence these processes positively? What can we do? An exciting and personal way OneWorld provides insight, overview and practical tips to readers how they can shape. Sustainable (re) lifestyle yourself OneWorld magazine is published 10 times a year.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less