Borden
LENS Media BV
1.0.5 Varies with device
Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen. De app bevat meer dan 1000 borden met een afbeelding en een uitgebreide betekenis.

In de app vind je natuurlijk alle verkeersborden die in de wet voorkomen, maar ook alle verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen uit administratieve bepalingen. Alle borden zijn onderverdeeld in de volgende categorie├źn:

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)

A. Snelheid
B. Voorrang
C. Geslotenverklaring
D. Rijrichting
E. Parkeren en stilstaan
F. Overige geboden en verboden
G. Verkeersregels
H. Bebouwde kom
J. Waarschuwing
K. Bewegwijzering
L. Informatie

Besluit Administratieve Bepaling inzake Wegverkeer (BABW)

- Bebakening
- Verkeersregelingen
- Verkeersregelaars
- Verkeerslichten
- Elektronische matrixsignalering
- Bewegwijzering
- Symbolen
- Onderborden
- Straatnaamborden
- Tijdelijke verkeersborden

Ben je de theorie aan het leren voor het rijbewijs? Dan is dit een superhandig naslagwerk!

An overview of the most common signs Dutch, bebakeningen and signage. The app contains more than 1000 signs with a picture and an extended meaning.

In the app you will find naturally prevent all road signs in the law, but also all traffic signs, bebakeningen and signage from administrative provisions. All signs are divided into the following categories:

Traffic Rules and Signs (RVV)

A. Speed
B. Priority
C. Closed Statement
D. Direction
E. Parking and stationary
F. Other commands and prohibitions
G. Traffic
H. Urban area
J. Warning
K. Signage
L. Information

Decision on Administrative Determination Road (BABW)

- Markings
- Traffic Arrangements
- Traffic controllers
- Traffic lights
- Electronic matrix signaling
- Signage
- Symbols
- Under Borden
- Street signs
- Temporary traffic

Are you the theory of learning for the license? This is a super handy reference!

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less