PlantObs
Oecologica
1.7.1 Varies with device
PlantObs gebruik je in het veld voor het verzamelen van waarnemingen van flora.

De App is een vervanging van de papieren streeplijsten voor FLORON-projecten. Ook kun je met de App losse waarnemingen melden. Bij elke waarneming worden de soortnaam, locatie en tijd nauwkeurig vastgelegd. Tevens controleert de App bij streeplijsten of je nog binnen het kilometerhok bent. De waarnemingen van een dag of een gebied worden gebundeld in een lijst.

Ben je klaar met het veldwerk, dan kun je de lijst verzenden naar Verspreidingsatlas.nl. Met een account op Verspreidingsatlas.nl kun je de waarnemingen bekijken, wijzigen en downloaden voor eigen gebruik.

Waarnemingen komen direct in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), waar ze door validatoren worden beoordeeld. Zo draag je bij aan de kennis over de wilde flora en bescherming van soorten in Nederland.

PlantObs use in the field for collecting observations of flora.

The App is a replacement of the paper stripe lists FLORON projects. You can also report individual observations with the App. At each observation, the generic name, location and time are recorded accurately. App also checks in line lists or you're still within the kilometerhok. The observations of a day or a region are compiled in a list.

Are you done with the field work, you can send the list to Verspreidingsatlas.nl. With an account at Verspreidingsatlas.nl you can view the observations, modify and download for personal use.

Observations come directly into the National Database Flora and Fauna (NDFF), where they are reviewed by validators. Thus you will contribute to the knowledge of wild fauna and species protection in the Netherlands.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less