CAP-J
Nederlands Jeugdinstituut
1.0 Varies with device
Het Classificatiesysteem Aard Problematiek – Jeugd (CAP-J) beschrijft opgroei- en opvoedproblemen. CAP-J is een aanvulling op onder andere het psychiatrisch handboek 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders' (DSM), waarin alleen psychische stoornissen staan. Hulpverleners en onderzoekers kunnen CAP-J gebruiken bij het onderzoeken van problemen, de bespreking met collega's en de indicatie van de behandeling.
In de app staan de beschrijvingen van mogelijke problemen overzichtelijk gerangschikt. Hebt u het probleem van een cliënt geïdentificeerd, dan kunt u makkelijk een notitie met de gekozen classificatiecodes doorsturen naar uw e-mailadres of dat van een collega.

The Classification Nature Issues - Youth (CAP-J) describes developmental and behavioral problems. CAP-J is a supplement to include the psychiatric manual "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), which are only mental disorders. Professionals and researchers can use CAP-J in investigating problems, talk with colleagues and the indication of treatment.
The app contains the descriptions of potential problems at a glance. Have you identified the problem of a client, you can easily send a note with the chosen classification codes to your email address or that of a colleague.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less