Over uw buurt
KOOP
1.2 Varies with device
Gemeenten, provincies en waterschappen nemen besluiten die invloed hebben op uw leefomgeving. Van die besluiten moeten zij u op de hoogte brengen. Via de "Over uw buurt" app kunt u snel en overzichtelijk zien welke besluiten betrekking hebben op uw buurt. Via symbolen wordt aangegeven om wat voor besluiten het gaat. Hierbij heeft u de mogelijkheid om hele gebieden te selecteren zodat u in één oogopslag ziet wat er speelt in uw postcodegebied, gemeente, waterschap of provincie. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om tot 6 favorieten toe te voegen zodat u snel de juiste informatie kunt opvragen. Hierbij is het tevens mogelijk om attenderingen te ontvangen indien er nieuwe besluiten worden gepubliceerd.

Voor de informatie wordt gebruik gemaakt van de wettelijke publicaties op www.overheid.nl. Deze app biedt een extra service waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Daarvoor zijn de publicaties op www.overheid.nl leidend. De gegevens worden éénmalig per dag opgehaald en verwerkt. Hierdoor kan het zijn dat een besluit een dag later beschikbaar is in de app.

Municipalities, provinces and water boards make decisions that affect your environment. Those decisions they need to notify. Through the "About your neighborhood" app allows you to quickly and clearly see which decisions relating to your neighborhood. Through symbols indicate what decisions it goes. You have the option to select all the fields so that you can see at a glance what is happening in your postcode area, municipality, water board or province. You also have the option to add up to 6 favorites so you can quickly retrieve the right information. It is also possible to receive alerts when new decisions are published.

For information using the legal publications www.overheid.nl. This app provides an additional service that no rights can be derived. Therefore, the publications are www.overheid.nl leading. The data is collected once per day and processed. Therefore it could be that a decision is available a day later in the app.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.2 and up

...more ...less