Officiële Bekendmakingen
KOOP
1.2.2 Varies with device
Officiële Bekendmakingen biedt u de mogelijkheid om recent gepubliceerde officiële elektronische bekendmakingen uit de Staatscourant, het Staatsblad, het Tractatenblad, het gemeenteblad, provinciaalblad en waterschapsblad van de deelnemende overheden overzichtelijk te raadplegen. Tevens zijn de recent gepubliceerde parlementaire documenten beschikbaar. U kunt zelf kiezen welke publicaties u wilt ontvangen, zodat dit helemaal op uw voorkeur is afgesteld.

Voor de informatie wordt gebruik gemaakt van de wettelijke publicaties op www.officielebekendmakingen.nl Deze app biedt een extra service waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Daarvoor zijn de publicaties op www.officielebekendmakingen.nl leidend. Het wettelijke publicatieproces verloopt de gehele dag waardoor het voor kan komen dat pas later gedurende de dag de nieuwe publicaties beschikbaar komen.

In deze versie is het mogelijk geworden om eigen abonnementen aan te maken gericht op bepaalde organisaties en/of soorten publicaties. Eventuele op- en aanmerkingen zijn van harte welkom en kunnen doorgegeven worden aan oep@koop.overheid.nl.

Official Notices gives you the opportunity to consult recently published official electronic publications in the Official Gazette, the Gazette, the Treaty Series, the Municipal, provincial and district water leaf blade of the participating governments organized. The recently published parliamentary documents available. You can choose which publications you want to receive, so this is completely adjusted to your preference yourself.

For information using the legal publications www.officielebekendmakingen.nl This app provides an extra service from which no rights may be derived from it. The publications on the guiding principle www.officielebekendmakingen.nl. The legal publishing process runs throughout the day so it can penetrate the new publications become available later during the day one.

In this version it is now possible to own subscriptions to publications aimed at specific organizations. And / or species Any comments are welcome and may be passed on to oep@koop.overheid.nl.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less