SZW cijfers
Rijksoverheid
1.0.0 Varies with device
Voor SZW zijn goede cijfers essentieel. Met behulp van cijfers kunnen we een goede analyse maken of we op de juiste weg zitten met ons beleid. Ook voor het maken van nieuw beleid helpen cijfers en trends ons om keuzes te kunnen maken. Hierbij is het van belang dat de cijfers betrouwbaar en eenduidig zijn.

Daarom geven de SZW cijfers een overzicht van belangrijke beleidsinformatie op het beleidsterrein van SZW. De cijfers komen van verschillende bronnen, zoals het CBS, het UWV, de SVB en de Belastingdienst.

Social Affairs for good grades are essential. Using figures we can make a good analysis if we are on the right path with our policies. Also to make to create new policies help us figures and trends about choices. It is of importance that the numbers are reliable and unambiguous.

Therefore, the Social Affairs figures give an overview of important policy information in the policy of Social Affairs. The figures come from different sources such as CBS, the UWV, SVB and the tax authorities.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less