Open Kaart | Open Geo Data
2coolmonkeys
1.0.2 Varies with device
De Open Kaart App geeft een overzicht van beschikbaar Open Data Materiaal van de Nederlandse Overheid.

Bekijk in de app de BAG, het Nationaal Wegenbestand, open data van Rijkswaterstaat, Waterschappen en het Kadaster.

Via de berichten functie kan commentaar geplaatst worden over de kaarten.


Open Data apps op maat

2CoolMonkeys ontwikkelt sinds 2008 open data apps op maat. Deze app gebruikt dan ook data uit een aantal Open Data bronnen. Het kabinet moedigt Open Data apps aan, omdat deze leiden tot een minder complexe en een meer transparantere overheid. 2CoolMonkeys ontsluit Open Databronnen naar apps. Voorbeelden hiervan zijn de Rijksoverheid app, de Wijs op Reis app van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Noordzee Atlas van Rijkswaterstaat, de Grenspalen app van het Kadaster en de de digitale loket app van de gemeente Utrecht.

Wilt u ook een app?
mail ons: appidee@2coolmonkeys.nl
Bezoek ook onze website:
www.2coolmonkeys.nl

De informatie in deze app wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. De initiatiefnemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie.

Bronnen:
Nationaal georegister, PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart), RIVM / KiesBeter, Alliander, Amsterdam, Amersfoort, Utrecht, Nijmegen, Rotterdam, CitySDK, Netwerkinstituut, Vrije Universiteit, Rijkswaterstaat, ESRI en 2coolmonkeys.


Aan de kaarten die zijn opgenomen in deze app kunnen geen rechten worden ontleend.

Mapping API provided by Esri ArcGIS Runtime SDK for Android.

Open Map App provides an overview of available Open Data Material from the Dutch government.

See the app in the BAC, the National Road Database, open data Rijkswaterstaat, water boards and the Land Registry.

Via the messaging function comment can be placed on the cards.


Open Data apps tailored

2CoolMonkeys developed since 2008 open data apps custom. This app also then uses data from a number of Open Data sources. The government encourages open data apps, because they lead to a less complex and more transparent government. 2CoolMonkeys unlocks Open Data sources for apps. Examples include the government app, the app Indicate Tour of the Ministry of Foreign Affairs, the North Sea Atlas of Rijkswaterstaat, Border Poles app from the Land Registry and the digital counter app from the city of Utrecht.

Do you want an app?
Email us: appidee@2coolmonkeys.nl
Visit our website:
www.2coolmonkeys.nl

The information in this app is compiled with the utmost care, but can nevertheless contain errors. Promoters can not be held liable for damages resulting from use of the information contained therein.

Sources:
National georegister, PDOK (Public Services Card), RIVM / Kiesbeter, Alliander, Amsterdam, Amersfoort, Utrecht, Nijmegen, Rotterdam, CitySDK, Networking Institute, Free University, Department of Public Works, ESRI and 2coolmonkeys.


No rights can be derived from it. Cards that are included in this app

Mapping API provided by Esri ArcGIS Runtime SDK for Android.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less