Tuinvogels
Vogelbescherming Nederland
2.5.0 Varies with device
Met deze app herkent u de 93 meest voorkomende tuinvogels in de winter aan de hand van prachtige illustraties, heldere beschrijvingen en vogelzang. Met de app kunt u ook eenvoudig meedoen met de Nationale Tuinvogeltelling, het grootste natuuronderzoek van Nederland.

Met de app Tuinvogels kunt u:
- tuinvogels makkelijk herkennen
- uw Nationale Tuinvogeltelling op 28 & 29 januari 2017 doorgeven
- uw persoonlijke tuinvogeltellingen bijhouden

Onderdelen van de app:
Vind een vogel: in deze vogelgids zijn 93 vogels opgenomen die ’s winters algemeen voorkomen in Nederland, met uitzondering van zeldzame dwaalgasten. U kunt in de vogelgids vogels zoeken op naam. Als u een vogel niet kent, kunt u filteren op grootte en/of kleur.

Meedoen aan de Nationale Tuinvogeltelling: de Nationale Tuinvogeltelling is het grootste natuuronderzoek van Nederland. Iedereen kan meedoen. U kunt uw telling via deze app insturen. Via de app kunt u zich ook van tevoren inschrijven voor de Nationale Tuinvogeltelling. Voordelen van voorinschrijven:

- u ontvangt een kortingscode ter waarde van 10% in de (web)shop van Vogelbescherming
- u krijgt handige tips voor het herkennen van uw tuinvogels en het laatste tuinvogelnieuws
- u kunt met uw inschrijfgegevens van de app ook inloggen op de website van de Nationale Tuinvogeltelling: www.tuinvogeltelling.nl. Uw persoonlijke tuinvogeltellingen kunt u dan meteen synchroniseren met de website van de Nationale Tuinvogeltelling.

With this app you recognize the 93 most common garden birds in winter using beautiful illustrations, clear descriptions and birdsong. With the app you can easily join the National Garden bird count, the largest study of nature in the Netherlands.

The app Garden Birds, you can:
- Easily recognizable garden birds
- Forward your National Garden bird count on 28 and January 29, 2017
- Maintain your personal garden bird counts

Parts of the app:
Like a bird: in this bird guide the birds 93 which are included in the winter are common in the Netherlands, with the exception of rare vagrant. You can search in the bird guide birds by name. If you do not know a bird, you can filter by size and / or color.

Participating in the National Garden bird count: the National Garden bird count is the largest study of nature in the Netherlands. Anyone can join. You can submit your census through this app. Through the app, you can also register in advance for the National Garden bird count. Benefits of registration:

- You will receive a coupon code for 10% value in the (web) shop RSPB
- You can get useful tips for identifying your garden birds and the latest garden bird news
- You can use your registration details of the app also log on to the National Garden bird count website www.tuinvogeltelling.nl. Your personal garden bird counts can immediately synchronize with the National Garden bird count website.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less