FKOK Skoleanlegg
Appollo IT Consulting AS
1.0 9.2mb

Kravspesifikasjon for skoleanlegg er utarbeidet for investeringsprosjekter og stiller tekniske krav til skoleanleggene i Oslo kommune, så vel som krav til virksomheten.

Kravspesifikasjonen for skoleanlegg består av tre deler:
Del 1: Virksomhetskrav
Del 2: Inventarliste med tekniske spesifikasjoner
Del 3: Tekniske krav


Kravene i del 1 og del 2 består av funksjonskrav og stilles av Utdanningsetaten.

Del 3, tekniske krav, er utarbeidet i et samarbeid mellom Utdanningsetaten og Undervisningsbygg Oslo KF. Kravene skal legges til grunn ved investeringsprosjekter og ved forvaltning, drift og vedlikehold av byggene.

Denne kravspesifikasjonen erstatter Undervisningsbygg Oslo KF sin Kravspesifikasjon fra 2009 (Skoleanlegg).

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less